Přehled verzí

1.9.5 - 21.4.2018

Novinky v TOGlicu (více info v blogu):

 • Nová aktivita Obrázkové puzzle
 • Aktualizace a opravy v doplňku TOGlic | KŘÍŽOVKY pro Office 365
 • Aktualizace a opravy v doplňku TOGlic | SLOVNÍ HRY pro Office 365
 • Oprava chyby znemožňující přidání učitele do školního účtu
 • Oprava chyby, kdy se v některých situacích neukládaly výsledky početních aktivit
 • Oprava chyby, kdy nebylo možné zobrazit některé aktivity na interaktivní tabuli
 • Oprava problémů, ke kterým ojediněle docházelo při zadání aktivačního klíče
 • Oprava aktivity Slovní hry PLUS - při použití generátoru písmen se chybně vytvořily slova v možných odpovědích
1.9.3 - 11.9.2017

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu

 • komplexní přepracování práce s výsledky
 • Můj účet - přehlednější zobrazení aktuálního předplatného
 • Nový doplněk: TOGlic | SLOVNÍ HRY pro Office 365
 • Doplňky pro Office 365 nově podporují také OneNote Online
1.9.2 - 15.3.2017

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu

 • nová podoba úvodní obrazovky po přihlášení
 • nástroj pro uzamykání písmen v křížovce
 • QR code v dialogu s informacemi pro přihlášení pro žáky
 • panel s přihlášenými uživateli se nově nezobrazuje jako plovoucí - nezakrývá část stránky
 • vybrat a použít - kontrola zda vybraná data lze do aktivity odeslat
 • množství drobných oprav pro zobrazení na mobilních zařízeních
1.9.1 - 22.2.2017

Novinky v TOGlicu: 

Prostředí TOGlicu

 • Zobrazení ikon aktivit u načítání a ukládání sad
 • Panel s nástroji pro učitele je neustále viditelný - i během posouvání stránky
 • Nové zobrazení kvality spojení

Opravy chyb:

 • Opraveno přidávání mezery v názvu sady při její aktualizaci
 • Opraveny problémy se zobrazením informace o kvalitě spojení u žáků
1.9.0 - 12.2.2017

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu)

aktivita Slovní hry PLUS

 • žákovi se při psaní odpovědí zobrazuje nejnovější odpověď na prvním místě - lepší přehlednost

 • při zatržené volbě "zvýraznit správné odpovědi" a nastaveném časovém limitu se po uplynutí času zobrazí žákům všechny možné odpovědi, které jste očekávali, ale žáci je nenapsali

aktivita Slovní hry

 • žákovi se při psaní odpovědí zobrazuje nejnovější odpověď na prvním místě - lepší přehlednost

aktivita Křížovka

 • možnost vložit do řádku křížovky mezeru a vytvořit prázdné políčko (např. Velká Morava)
 • Možnost vložit do křížovky prázdný řádek a vytvořit tak oddělovací prázdné políčko v tajence (pro oddělení slov). 

Prostředí TOGlicu

 • Přepracováné zobrazení aktivit u žáků - upravená grafika, zlepšené fungování, možnost posunu aktivity u delších stránek, animace.
 • Učitelský rozcestník - všechny aktivity nově na jedné stránce, nemusíte se přepínat mezi jejich kategoriemi.

 

Opravy chyb:

 • aktivita Křížovka
  • opraveno zaseknutí aktivity, kdy žák zadal při řešení křížovky mezeru
  • oprava zobrazení křížovky na zařízeních s iOS (přetékání záhlaví, problém se zavřením aktivity křížkem)
 • Sdílení školních sad - vyřešen problém s neviditelností sdílených sadami školního správce
 • Optimalizace systému
1.8.9 - 9.12.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Křížovky

 • zatraktivnění zobrazování křížovek u žáků
  • animované zobrazení jednotlivých prvků
  • zvýrazňování legendy k aktuálně vyplňovanému řádku
  • zvětšení obrázku z legendy kliknutím
 • přidána možnost nastavit časový limit na vyřešení křížovky

aktivita Náhodné číslo

 • zatraktivnění zobrazování aktivity u žáků

 

Opravy chyb:

 • aktivita Křížovky
  • použití mezerníku už nezpůsobí "zaseknutí" vyplňované křížovky
  • editace křížovky - přidání řádku - v novém řádku je ihned aktivní kurzor
 • Uložené moje sady - u dříve uložených sad problém se zobrazením názvu a poznámky k sadě
 • můj účet - opravena nutnost zadat heslo při editaci účtu (prohlížeč Safari)
 • a pár dalších drobností

doplněk PowerPointu TOGlic | Crossword for Office 365

 • editace - znemožnění změny poměru stran obrázku v legendě
 • vystředění okna "Zobrazit křížovku na TOGlic"
 • opraveno zalamování patičky okna při jeho malé šířce
 • opraveno zobrazování hodnocení křížovky, přestože nebylo nastaveno
 • opraveno tlačítko refresh na iPadu
1.8.8 - 25.11.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Slovní hry PLUS

 • generátor písmen (více info v blogu)
  • automatické vytažení všech použitých písmen (znaků) ze sady slov
  • automatické zobrazení slov, která lze z vybraných písmen sestavit
 • kontrola možnosti sestavit slovo uložené do "možných odpovědí" z vybraných písmen - u chybně uvedeného slova se zobrazí vykřičník

Zobrazení informační šipky na informace o vybrané aktivitě - při prvním zobrazení aktivity - nápověda pro začínající uživatele

 

Opravy chyb:

 • aktivita Křížovky
  • při přípravě druhé křížovky zůstal v okně instrukce text z první křížovky - opraveno
  • červené ohraničení vyplňované křížovky u žáka v prohlížeči Firefox
 • úpravy a opravy některých textů a překladů
 • a pár dalších drobností
1.8.7 - 3.11.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Slovní hry PLUS (více info v blogu)

 • tisk pracovních listů
 • sdílení interaktivní ​slovní hry na webu a soc. sítích (odkaz nebo HTML kód pro vložení do stránky)
 • zobrazení slovní hry na výchozím učitelském zařízení (pro řešení na stejném zařízení, odkud je aktivita spouštěna)
 • přidání pole "Instrukce pro žáky" k zobrazené slovní hře
 • nová volba pro povolení/zakázání zobrazení hodnocení žákovi hned po zapsání a potvrzení slova
 • při povolení okamžitého vyhodnocení žákovských odpovědí se žákovi zobrazuje počet správných odpovědí
 • kontrola při zapisování "možných odpovědí" - zda je možné je z připravené sady písmen/znaků sestavit

aktivita Křížovky

 • přepínač velikosti obrázků v legendě
 • přidání informačního prvku (šipka START) do okna se sdílenou křížovkou 

Opravy chyb:

 • Rychlá otázka ABC - při 3 odpovědích a volbě "vlastní" - oprava (zobrazily se 4 řádky) 
 • Stránka přehled verzí - oprava dat vydání jednotlivých verzí
 • Metodiky k dostupným sadám - možnost zavřít pop-up okno také klepnutím mimo toto okno
 • a pár dalších drobností
1.8.5 - 30.9.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Křížovky (více info v blogu)

 • tisk pracovních listů
 • sdílení ​křížovky na webu a soc. sítích
 • zobrazení křížovky na výchozím učitelském zařízení
 • přidání pole "Zadání" - instrukce pro žáky k vyplnování a tajence 

aktivita Rychlá otázka

 • ​změna ikon otázek typu ANO - NE a A - B - C

Opravy chyb:

 • Rozdělení do skupin - opraveno přidávání dalších polí při zadávání vlastních názvů skupin a používání klávesy Enter
 • Slova a věty - opraveno zobrazování výsledků od žáků v prohlížeči Edge
 • Slova a věty - tisk aktivity (pro kontrolu autora) - opraven tisk barvy slov
 • Slovní hry PLUS - sjednocení šedého označení odpovědí žáků v zobrazí "podle slov" a "podle jména"
 • Křížovky - u řádků legendy s dvojciferným pořadovým číslem splýval text s číslem - opraveno
 • Změna hesla - po potvrzení hesla vyčištění formuláře
 • Metodiky - oprava stylů písma
 • a pár dalších drobností
1.8.0 - 1.9.2016
 • Redesign webu
 • Nové popisky aktivit
 • Optimalizace načítání webové stránky, zrychlení.
1.7.0 - 31.5.2016
Nová aktivita: Křížovky (Podrobnější informace v blogu)

Nové funkce ve stávajících aktivitách:

 • aktivita Slova a věty: (podrobnější informace v blogu)
  • nastavení „poslat žákům celou větu
  • nastavení „různá barva slov“ – každé slovo (resp. část věty) může mít jednu z 8 barev
  • možnost měnit pořadí připravených vět tažením věty​​
 • aktivita Rychlá otázka:
  • u odpovědi A-B-C možnost zadat vlastní texty odpovědí (příp. obrázky, symboly)
  • zobrazení výsledků je nově horizontální
 • aktivita Textový obsah:
  • možnost změnit barvu pozadí textu
 • Vybrat a použít data – možnost přesunout vybraná data do aktivity Rychlá otázka (typ A-B-C)
 • Tisk připravené sady – pro potřeby autora/učitele (u aktivit Slova a věty, Slovní hry PLUS, Slovní bingo, Křížovka)
 • Logo aplikace Toglic na obrazovce žáka
 • Nový kreditní systém a možnost získat až 5 měsíců používání Toglicu zdarma

Opravy chyb:

 • aktivita Webový obsah - automatické přizpůsobení výšky pole po vložení odkazu/kódu
 • aktivita Slovní hry PLUS – zobrazování „fajfky“ u očekávaných odpovědí žáků (oprava neviditelnosti při kombinací jedinečného a nejdelšího slova, apod.) 
 • opraveno ukládání přijatých odpovědí v aktivitě Rychlá otázka do výsledků (pouze školní účet)
 • a pár drobností
1.6.0 - 6.5.2016

Nová aktivita: Webový obsah

Nové funkce ve stávajících ativitách:

 • aktivita Náhodné číslo:
  • zamezení opakování náhodně vygenerovaných čísel
  • práce s desetinnými čísly - možnost nastavit počet desetinných míst, se kterými chcete počítat
  • u osy přidán rozsah 0-10 pro možnost nastavení menšího číselného intervalu a "vlastní nastavení" pro práci s libovolně většími čísly
 • aktivita Porovnávání:
  • práce s desetinnými čísly - možnost nastavit počet desetinných míst, se kterými chcete počítat
  • u osy přidán rozsah 0-10 pro možnost nastavení menšího číselného intervalu a "vlastní nastavení" pro práci s libovolně většími čísly 
 • aktivita Sčítání a odčítání:
  • práce s desetinnými čísly - možnost nastavit počet desetinných míst, se kterými chcete počítat
  • u osy přidán rozsah 0-10 pro možnost nastavení menšího číselného intervalu a "vlastní nastavení" pro práci s libovolně většími čísly 
 • aktivita Násobení a dělení:
  • přidána velká násobilka
 • aktivita Slovní hry:
  • v žákovském okně přidáno tlačítko "Backspace"
 • aktivita Slovní hry PLUS:
  • v žákovském okně přidáno tlačítko "Backspace"
  • při přípravě sady může autor zadat očekávané správné odpovědi - to usnadňuje vyhodnocování v průběhu aktivity. (Více informací v blogu)
 • aktivita Slovní bingo:
  • do pole odpověď možnost vložit obrázek nebo symbol
 • aktivita Rychlá otázka:
  • přidána možnost vybrat a použít data i u typu otázky "kreslení"
  • přidána volba "vícenásobná odpověď" (u otázky typu "kresba" a "vlastní odpověď") - žák může odeslat několik odpovědí za sebou 
 • aktivita Textový obsah:
  • možnost vložení obrázku do textu z disku
 • ukazatel rychlosti odezvy (měnící se nenápadné číslo v levém dolním rohu okna)
 • tisk připravené sady (pro interní potřebu autorů sad)

Opravy chyb:

 • Poznámka u uložené sady - korektní zobrazení odstavců v textu
 • Aktivita Slovní bingo - ošetření ztráty dat při náhodném přepnutí na jiný typ matice
 • oprava práce v Mojí galerii - možnost odstranit obrázek a posunovat se v přehledu obrázků pomocí posuvníku
 • a určitě ještě několik dalších drobností
1.5.0 - 9.4.2016

Novinky v Toglicu:

 • Integrace přihlášení přes účet Office 365 - Více informací.
 • Fixní pin učitele - každý učitel má nově přidělen jeden PIN kód, který se nemění. PIN kód se skládá ze 3 písmen a 3 čísel (AAA000). Pokud se svým PIN kódem nejste spokojeni (písmena mohou tvořit nevhdné slovo), můžete si vygenerovat nový PIN kód v "Mém účtu".
 • Sjednocení přihlašování na portál Toglic a Metodický web - jednodušší přihlašování pro Vás a možnost více propojit metodické karty s dostupnými sadami.
 • Správa uživatelů - správce školy může přesunovat žáky z jedné třídy do druhé (funkce drag & drop).
 • Blog - nově pro vás připravujeme zajímavé informace ve formátu blogu. Budeme rádi, pokud blog po přečtení ohodnotíte a dáte nám tím zpětnou vazbu.
 • Aktivita Náhodné písmeno - přidány další abecedy (Slovenská a Srbská)
 • Aktivita Slovní hry - přidány další abecedy (Slovenská a Srbská)

Opravy chyb:

 • generování odkazu na sadu
 • generování odkazu na Moji hodinu
 • sdílení sad ve škole
 • zobrazování metodických karet
 • a další drobné opravy