Prehľad verzií

2.0.3.1 - 23.9.2020
 • Drobné opravy chyb
  • Informace o aktivitách
  • Editace školních kategorií
  • Zobrazení metodik u aktivit
1.9.5 - 21.4.2018

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu)

 • Nová aktivita Obrázkové puzzle
 • Aktualizácia a opravy v doplnku TOGlic | KŘÍŽOVKY pro Office 365
 • Aktualizácia a opravy v doplnku TOGlic | SLOVNÉ HRY pro Office 365
 • Opravené pridanie učiteľa do školského účtu
 • Oprava chyby, kedy sa v niektorých situáciách neukladali výsledky početných aktivít
 • Oprava chyby, keď nebolo možné zobraziť niektoré aktivity na interaktívnej tabuli
 • Oprava problémov, ku ktorým ojedinele dochádzalo pri zadaní aktivačného kľúča
 • Oprava aktivity Slovné hry PLUS - pri použití generátora písmen sa chybne vytvorili slová v možných odpovediach
1.9.3 - 11.9.2017

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu

 • komplexní přepracování práce s výsledky
 • Můj účet - přehlednější zobrazení aktuálního předplatného
 • Nový doplněk: TOGlic | SLOVNÍ HRY pro Office 365
 • Doplňky pro Office 365 nově podporují také OneNote Online
1.9.2 - 15.3.2017

Novinky v TOGlicu: (více info v blogu

 • nová podoba úvodní obrazovky po přihlášení
 • nástroj pro uzamykání písmen v křížovce
 • QR code v dialogu s informacemi pro přihlášení pro žáky
 • panel s přihlášenými uživateli se nově nezobrazuje jako plovoucí - nezakrývá část stránky
 • vybrat a použít - kontrola zda vybraná data lze do aktivity odeslat
 • množství drobných oprav pro zobrazení na mobilních zařízeních
1.9.1 - 22.2.2017

Novinky v TOGlicu: 

Prostředí TOGlicu

 • Zobrazení ikon aktivit u načítání a ukládání sad
 • Panel s nástroji pro učitele je neustále viditelný - i během posouvání stránky
 • Nové zobrazení kvality spojení

Opravy chyb:

 • Opraveno přidávání mezery v názvu sady při její aktualizaci
 • Opraveny problémy se zobrazením informace o kvalitě spojení u žáků
1.9.0 - 12.2.2017

Novinky v TOGlicu: (viac informácií)

aktivita Slovné hry PLUS

 • žiakovi sa pri písaní odpovedí zobrazuje najnovšia odpoveď na prvom mieste - pre lepšiu prehľadnosť

 • Pri zaškrtnutej voľbe "zvýrazniť správne odpovede" a nastavenom časovom limite sa po uplynutí času zobrazia žiakom všetky možné odpovede, ktoré ste očakávali, ale žiaci ich nenapísali

aktivita Slovné hry

 • žiakovi sa pri písaní odpovedí zobrazuje najnovšia odpoveď na prvom mieste - pre lepšiu prehľadnosť

aktivita Krížovka

 • možnosť vložiť do riadku krížovky medzeru a vytvoriť prázdne políčko (napr. Veľká Fatra),
 • možnosť vložiť do krížovky prázdny riadok a vytvoriť tak oddeľovacie prázdne políčko v tajničke (pre oddelenie slov).

Prostredie TOGlicu

 • Prepracované zobrazenie aktivít u žiakov - upravená grafika, zlepšené fungovanie, možnosť posunovat aktivity u dlhších stránok, animácie.
 • Učiteľský rozcestník - všetky aktivity na jednej stránke, nemusíte sa prepínať medzi ích kategóriami.

 

Opravy chýb:

 • Aktivita Krížovka
  • oprava zaseknutia aktivity, kedy žiak zadal pri riešení krížovky medzeru

  • oprava zobrazenia krížovky na zariadeniach s iOS (pretekanie záhlavie, problém so zatvorením aktivity krížikom.

 • Zdielane školských sád - vyriešený problém - učitelia teraz vidí aj sady zdielané školskym správcom
 • Optimalizácia systému
1.8.9 - 9.12.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Krížovky

 • atraktívnejšie zobrazovanie krížoviek u žiakov
  • animované zobrazenie jednotlivých prvkov
  • zvýrazňovanie legendy k aktuálne vyplňovanému riadku
  • zväčšenie obrázku z legendy kliknutím
 • pridaná možnosť nastaviť časový limit na vyriešenie krížovky

 

Opravy chýb:

 • aktivita Krížovky
  • použitie medzerníka už nespôsobí "zaseknutie" vyplňované krížovky
  • editácia krížovky - pridanie riadku - v novom riadku je ihneď aktívny kurzor
 • Uložené moje sady - u skôr uložených sád opravený problém so zobrazením názvu a poznámky k sade
 • Môj účet - opravená nutnosť zadať heslo pri editácii účtu (prehliadač Safari)
 • a pár ďalších drobností

doplnok PowerPointu TOGlic | Crossword for Office 365

 • editácia - znemožnenie zmeny pomeru strán obrázku v legende
 • vystredenie okna "Zobraziť krížovku na TOGlic"
 • opravené zalamovanie pätičky okna pri jeho malej šírke
 • opravené zobrazovanie hodnotenia krížovky, hoci nebolo nastavené
 • opravené tlačidlo refresh na iPade
1.8.8 - 25.11.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Slovné hry PLUS

 • generátor písmen (Podrobnejšie informácie v blogu)
  • automatické vytiahnutie všetkých písmen (znakov) zo sady slov
  • automatické zobrazenie slov, ktorá je možné z vybraných písmen zostaviť
 • kontrola možnosti zostaviť slovo uložené do "možných odpovedí" z vybraných písmen - u chýbne uvedeného slova sa zobrazí vykričník

Zobrazenie informačné šípky na informácie o vybranej aktivitě - pri prvom zobrazení aktivity - nápoveda pre začínajúcich užívatelov

 

Opravy chýb:

 • aktivita Krížovky
  • pri príprave druhej krížovky zostal v okně instrukcie text z prvnej krížovky - opravené
  • červené ohraničenie krížovky u žiaka v prehliadači Firefox
 • úpravy a opravy niektorých textov a prekladov
 • a pár ďalších drobností
1.8.7 - 3.11.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Slovné hry PLUS (Podrobnejšie informácie v blogu)

 • tlač pracovných listov
 • zdielanie ​slovnej hry na webe a soc. sietiach
 • zobrazenie ​slovnej hry na východiskovom učiteľskom zariadení
 • pridanie poľa "instrukcie pre žiakov" ku hre
 • nová voľba pre povolenie / zakázanie zobrazenia hodnotenie žiakovi hneď po zapísaní a potvrdení slová
 • pri povolení okamžitého vyhodnotení žiackych odpovedí sa žiakovi zobrazuje počet správnych odpovedí
 • kontrola pri zapisovaní "možných odpovedí" - či je možné ich z pripravenej sady písmen / znakov zostaviť

aktivita Křížovky

 • prepínač veľkosti obrázkov v legendě krížovky
 • pridanie informačného prvku (šípka START) do okna so zdielanou krížovkou 

Opravy chýb:

 • Rýchla otázka ABC - pri 3 odpovediach a volbe "vlastné" - oprava (zobrazily sa 4 riadky) 
 • Stránka prehľad verzií - oprava dátumu vydania jednotlivých verzií
 • Metodiky k dostupným sadám - možnosť zavrieť pop-up okno tiež kliknutím mimo toto okno
 • a pár ďalších drobností
1.8.5 - 30.9.2016

Novinky v TOGlicu:

aktivita Krížovky (viacej info v blogu)

 • tlač pracovných listov
 • zdielanie ​krížovky na webe a soc. sietiach
 • zobrazenie krížovky na východiskovom učiteľskom zariadení
 • pridanie poľa "instrukcie pre žiakov" k tajničke 

aktivita Rýchla otázka

 • ​zmena ikon otázok typu ÁNO - NIE a A - B - C

Opravy chýb:

 • Rozdělenie do skupín - opravené pridávanie ďalších polí pri zadávaní vlastných názvou skupín a používaní klávesy Enter
 • Slová a vety - opravené zobrazovanie výsledkov od žiakov v prehliadači Edge
 • Slová a vety - tlač aktivity (pre kontrolu autora) - oprava tlače farby slov
 • Slovné hry (PLUS) - zjednotenie šedého označenia odpovedí žiakov v zobrazení "podľa slov" a "podľa mena"
 • Krížovky - u riadkov legendy s dvojciforným poradovým číslom splýval text s číslom - opravené
 • Zmena hesla - po potvrdení hesla vyčistenie formulára
 • Metodiky - oprava stylov písma
 • a pár ďalších drobností
1.8.0 - 1.9.2016
 • Redesign webu
 • Nové popisky aktivít
 • Optimalizácia načítaní webovej stránky, zrýchlenie.
1.7.0 - 31.5.2016

Nová aktivita: Krížovky (Podrobnejšie informácie v blogu)

Nové funkcie v stavajúcich aktivitách:

 • aktivita Slova a vety: (Podrobnejšie informácie v blogu)
  • nastavenie „poslať žiakom celú vetu“
  • nastavenie „rôzna farba slov“ – každé slovo (resp. časť vety) môže mať jednu z 8 farieb
  • možnosť meniť poradie pripravených viet potiahnutím vety
 • aktivita Rýchla otázka:
  • u odpovede A-B-C možnosť zadať vlastné texty odpovedí (príp. obrázky, symboly)
  • zobrazenie výsledkov je po novom horizontálne
 • aktivita Textový obsah:
  • možnosť zmeniť farbu pozadia textu

 

 • Vybrať a použiť dáta – možnosť presunúť vybrané dáta do aktivity Rýchla otázka (typ A-B-C)
 • Tlač pripravenej sady – pre potreby autora/učiteľa (u aktivít Slova a vety, Slovní hry PLUS, Slovné bingo, Krížovka)
 • Logo aplikácie Toglic na obrazovke žiaka

 
Opravy chýb:

 • aktivita Webový obsah - automatické prispôsobenie výšky poľa po vloženia odkazu/kódu
 • aktivita Slovné hry PLUS – zobrazovanie „fajfky“ u očakávaných odpovedí žiakov (oprava neviditeľnosti pri kombinácií jedinečného a najdlhšieho slova, apod.)
 • opravené ukladanie prijatých odpovedí v aktivite Rýchla otázka do výsledkov (len školný účet)
 • a pár drobností
1.6.0 - 6.5.2016

Nová aktivita: Webový obsah
Na žiackych zariadeniach môžete zobraziť webovú stránku alebo webový obsah (napr. video z YouTube, interaktívnu úlohu z EduRibbonu, úlohu z GeoGebry, apod.).

Stávajúcim aktivitám sme pridali radu nových funkcií:

 • aktivita Náhodné číslo:
  • zamedzení opakovania náhodne vygenerovaných čísel
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, s ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre prácu s ľubovoľnými väčšími číslami
 • aktivita Porovnávanie:
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, sa ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre prácu s ľubovoľnými väčšími číslami
 • aktivita Sčítanie a odčítanie:
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, s ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre práci s ľubovoľnými väčšími číslami
 • aktivita Násobenie a delenie:
  • pridaná veľká násobilka
 • aktivita Slovné hry:
  • v žiackom okne pridané tlačidlo "Backspace"
 • aktivita Slovné hry PLUS:
  • v žiackom okne pridané tlačidlo "Backspace"
  • pri príprave sady môže autor zadať očakávané správne odpovede - to uľahčuje vyhodnocovanie v priebehu aktivity.
 • aktivita Slovné bingo:
  • do pole odpoveď možnosť vložiť obrázok alebo symbol
 • aktivita Rýchla otázka:
  • pridaná možnosť vybrať a použiť dáta i u typu otázky "kreslenie"
  • pridaná voľba "viacnásobná odpoveď" (u otázky typu "kresba" a "vlastná odpoveď") - žiak môže odoslať niekoľko odpovedí za sebou
 • aktivita Textový obsah:
  • možnosť vloženia obrázku do textu z disku
  • ukazovateľ rýchlosti odozvy (meniace sa nenápadné číslo v ľavom dolnom rohu okna)

Opravy chýb:

 • Poznámka u uloženej sady - korektne zobrazenie odstavcov v texte
 • Aktivita Slovné bingo - ošetrenie straty dát pri náhodnom prepnutí na iný typ matice
 • oprava práce v Mojej galérií - možnosť odstrániť obrázok a posúvať sa v prehľade obrázkov pomocou posuvnika
 • a určite ešte niekoľko ďalších drobností
1.5.0 - 9.4.2016

Novinky v Toglicu:

 • Integrácia prihlásenia cez účet Office 365 - Viacej informácií.
 • Fixný PIN učiteľa - každý učiteľ má po novom pridelený jeden PIN kód, ktorý sa nemení. PIN kód sa skladá z 3 písmen a 3 čísel (AAA000). Pokiaľ sa svojim PIN kódom nie ste spokojný (písmena môžu tvoriť nevhodné slovo), môžete si vygenerovať nový PIN kód v "Mojom účte".
 • Zjednotenie prihlasovania na portál Toglic a Metodický web - jednoduchšie prihlasovanie pre Vás a možnosť viacej prepojiť metodické karty s dostupnými sadami.
 • Správa užívateľov - správca školy môže presunovať žiakov z jednej triedy do druhej (funkcia drag & drop).
 • Blog – po novom pre Vás pripravujeme zaujímavé informácie vo formáte blogu. Budeme radi, pokiaľ blog po prečítaní ohodnotíte a dáte nám tým spätnú väzbu.
 • Aktivita Náhodné písmeno - pridané ďalšie abecedy (Slovenská a Srbská)
 • Aktivita Slovné hry - pridané ďalšie abecedy (Slovenská a Srbská)

Opravy:

 • generovanie odkazov na sadu
 • generovanie odkazov na Moju hodinu
 • zdieľanie sád v škole
 • zobrazovanie metodických kariet
 • a ďalšie drobné opravy